VÝBEROVÉ KONANIE

Máj 2006 / Prečítané 1524 krát

MESTO PEZINOK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta:


– Riaditeľ Mestského zdravotníckeho strediska

Kvalifikačné predpoklady:
VŠ, prax v riad. funkcii min. 2 roky
Požiadavky: orientácia v problematike správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, asertivita, znalosť práce s PC, vodič. preukaz sk. B
Žiadosti zaslať do 20. 6. 2006, heslo: VK – riaditeľ MZS


– Vedúci oddelenia školstva a sociálnych vecí
Kvalif. predpoklady: VŠ (so zameraním na oblasť sociálnej práce výhodou)
Žiadosť zaslať do 31. 8. 2006, heslo: VK – VOŠaSV


– Projektový manažér
Kvalifikačné predpoklady: VŠ právnického alebo ekon. smeru
Žiadosť zaslať do 15. 8. 2006


Bližšie informácie poskytne osobne alebo tel. (033/6901 110) Mgr. Miroslav Šebesta – prednosta MsÚ.


Ohodnoťte článok: