Otvorený list primátorovi

Vladimír Mizerák, Mgr. Oliver Solga / Máj 2006 / Prečítané 2331 krát
Vážený pán primátor, v každej vyspelej demokratickej občianskej spoločnosti je slobodné vyjadrenie názoru a jeho rešpektovanie úradnou mocou jedným zo základných princípov jej ďalšieho budovania a rozvíjania. Vychádzajúc z tohto princípu ma pojala hrôza, keď som si prečítal odpoveď Zn. 5/81 – Petícia/3061-9543/06 vedúcej stavebného úradu Mesta Pezinok Ing. Popluhárovej na petíciu občanov časti sídliska Muškát, proti dostavbe projektu Obytného bloku Zelený dvor. Zhrozil som sa nad suchosťou, arogantnosťou a averziou úradnej moci voči občanom mesta, voči prejaveniu ich vôle a aktivite. Vyjadrenie vašej podriadenej, že ich petícia je neopodstatnená, je hlboko urážajúce každého slušného človeka, ktorý sa zaujíma o svoje okolie a prejavuje svoju vôľu vyjadrením nesúhlasu so stavbou. Je typickým znakom pretrvávajúcej tendencie bezbrehej podpory a nadradenosti podnikateľských aktivít mestskými úradníkmi, pred oprávnenými potrebami radových občanov sídliska.
Nepoznám úrad, ani úradníka, ktorý by lepšie poznal súčasnú situáciu na sídlisku Muškát, ako jeho obyvatelia. Situácia je v súčasnosti v niektorých oblastiach neúnosná, čo však zodpovední mestskí úradníci, bez toho aby tam žili alebo aby vykonali objektívny prieskum, vedieť naozaj nemôžu. Vydávanie povolenia od stola s odôvodnením, že to bolo schválené v roku 1998 si myslím, že nie je hodné vysokopostaveného mestského úradníka, pretože vtedy tu drvivá väčšina účastníkov petície nebývala, situácia bola úplne iná a čas ukázal, že ďalšia výstavba by terajší zlý stav ešte zhoršila.
Vážený pán primátor, prečo sa nikto z mestského úradu doteraz neprišiel spýtať občanov Muškátovej alebo Silvánovej ulice, ako sa im skvalitní a obohatí život pri a po výstavbe ďalších bytových domov na týchto uliciach?
Prečo mesto predalo na sídlisku Muškát bez akejkoľvek koncepcie pozemky, ktoré bolo možné využiť na športoviská, zóny oddychu a pod.?
Prečo neexistuje na Muškáte jednojediné športové ihrisko pre deti staršie ako šesť rokov?
Prečo mestské úrady nepresadili v pláne ďalšej tretej etapy výstavby obytných domov na Muškáte, postavenie čo i len jedného športoviska pre deti staršie ako 6 rokov?
Prečo neexistuje územný plán zóny Muškátu, kde by bolo presne stanovené – tu budú domy a parkoviská, vedľa ihriská, každý podnikateľ dostane povolenie stavať, keď bude tieto požiadavky rešpektovať.
Prečo stavebný úrad ignoruje a odmieta názory a podnety občanov bez predloženia reálnych podkladov, jasne charakterizujúcich súčasnú situáciu a vplyvy na úroveň bývania na Muškáte po postavení ďalších domov?
Pán primátor, myslíte si, že stavebný úrad koná aj v prospech občanov sídliska Muškát, alebo len pre podnikateľské subjekty? Myslíte si, že podnety, žiadosti a návrhy občanov voči novým stavbám na Muškáte sú neopodstatnené? Myslíte si, že výstavba nových obytných domov na Muškátovej a Silvánovej ulici, skvalitní v budúcnosti život nás a našich detí na Muškáte?


Odpoveď primátora:

Vážený pán Mizerák, verím, že prerokovaním vášho listu na Mestskom zastupiteľstve sme splnili vašu požiadavku a dali vám uspokojivú odpoveď. Napriek tomu si vám dovoľujem napísať niekoľko riadkov, lebo váš otvorený list bol adresovaný mne. Na prvom mieste píšete o odpovedi pani Ing. Popluhárovej ako mojej podriadenej. Vedúca stavebného obecného úradu nie je moja podriadená. SOÚ je prenesený výkon štátnej správy a ona vám správne odpísala, že jej nadriadeným orgánom je Krajský stavebný úrad, na ktorý sa môžete odvolať, ak si myslíte, že došlo k porušeniu zákona. Kladné vyjadrenie k tomuto objektu bolo vydané dávno pred mojím nástupom do funkcie primátora a tak ho ja nemôžem zmeniť, pretože všetky škody, ktoré by vznikli stavebníkovi, by muselo uhradiť mesto. Chcem len pripomenúť, že som to bol práve ja, kto opakovane obyvateľov vedľajšej bytovky vyzýval, aby sa všetkými dostupnými prostriedkami bránili proti výstavbe, ak majú dojem, že budú porušené ich práva alebo stavebný zákon. Mená osôb, ktoré som kontaktoval, vám môžem dať k dispozícii. Tiež som im navrhol, že Mesto dá na vlastné náklady vypracovať svetlotechnický posudok a pod.
Situáciu na Muškáte poznám veľmi podrobne, často tam chodím a riešim problémy jeho obyvateľov. Vyzývate nás, aby sme vybudovali ihriská pre deti nad šesť rokov. Ja sa pýtam kde, keď ich nikto vo svojom okolí nechce. Môžem vám dokladovať, koľko basketbalových košov, ale aj ihrísk sme museli zrušiť, lebo občania ich nechcú pre hluk a krik detí. Píšete tiež o budúcom bytovom dome na Silvánovej ulici a hovoríte, kde Mesto pochybilo. Chcem vás len upozorniť, že predaj pozemku na výstavbu tohto domu i jeho vzhľad schválili poslanci mestského zastupiteľstva riadnym spôsobom a jedným z bodov koncepcie rozvoja mesta je i zahusťovanie sídlisk, tam kde to dovoľuje stavebný zákon. Predstavte si, že pred dvadsiatimi – tridsiatimi rokmi by sa boli Pezinčania rozhodli, že už nedovolia ďalšiu výstavbu v meste. Koľko obyvateľov aj vášho sídliska by sa do Pezinka nikdy nedostalo a nemalo by vyriešenú bytovú otázku. Našou úlohou je hľadať optimálne riešenia spolu s občanmi a pre občanov. Nebránime sa ani osobným stretnutiam s predstaviteľmi mesta (ku mne môžete prísť kedykoľvek) a poslancami
(každá prvá streda v mesiaci). Len prosím, aby sme veci riešili bez averzií, irónie a neznalosti daného problému.


Ohodnoťte článok: