K Hypernove vedie nový chodník

Máj 2006 / Prečítané 1489 krát
Dvakrát som v Pezinčanovi kritizovala skutočnosť, že k hypermarketu Hypernova zabudli urobiť chodník pre chodcov. Keď sa chceli do obchodu dostať peší kupujúci zo Seneckej ulice museli prejsť po nespevnenom teréne, často šmykľavom a zablatenom, alebo po frekventovanej štátnej ceste, čo bolo veľmi nebezpečné.
Konečne sme sa chodníka dočkali, urobili ho pekný, zo zámkovej dlažby. Môžeme byť teda spokojní, za čo aj veľmi pekne, ľuďom, ktorí sa o to pričinili, ďakujeme.
Škoda, spokojnosť však mohla byť ešte väčšia, keby realizátori stavby z obchodnej spoločnosti, v meste, ktoré sa nazýva Mestom priateľským k zdravotne postihnutým, nezabudli na vozičkárov, ale aj starších ľudí s vozíkmi a mamičky s kočíkmi. Stačilo v 3-metrovom úseku chodníka riešiť nové schody tak, aby po nich mohli prejsť aj oni. Prepáčte, možno som v tejto chvíli nevďačná, ale mne je tých hendikepovaných ľudí ľúto...