Prerušenie prevádzky v MŠ počas leta 2006

Máj 2006 / Prečítané 1582 krát
 Materská škola Letné prázdniny
 MŠ, Bystrická 1  24. 7. – 31. 8. 2006
 MŠ, Holubyho 49  03. 7. – 04. 8. 2006
 MŠ, gen. Pekníka 2  03. 7. – 11. 8. 2006
 MŠ, Svätoplukova 51  03. 7. – 04. 8. 2006
 MŠ, Vajanského 16  01. 8. – 31. 8. 2006
 MŠ, Za hradbami 1  03. 7. – 31. 7. 2006
 MŠ, Záhradná 34  24. 7. – 31. 8. 2006
 ZŠ s MŠ, Orešie 34  31. 7. – 31. 8. 2006

Ohodnoťte článok: