Volebné okrsky a volebné miestnosti na voľby do Národnej rady SR

Máj 2006 / Prečítané 1578 krát
V sobotu 17. júna 2006 sa uskutočnia voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V zmysle zákona č. 333/ 2004 Z.z. o voľbách do NR SR primátor mesta Pezinka utvoril volebné okrsky a určil volebné miestnosti, miesto a čas konania volieb.
Voľby sa budú konať 17. júna 2006 od 7.00 do 22.00 hod. Voličské zoznamy sú k dispozícii na nahliadnutie a vykonanie zmien na MsÚ, Radničné nám. č. 7, kanc. č. 5 (prízemie). Zmeny je možné vykonať do 16. júna do 12.00 hod.
Voliči musia hlasovať osobne. Po príchode do volebnej miestnosti preukážu svoju totožnosť občianskym preukazom. Právo voliť majú občania SR, ktorí dovŕšili najneskôr v deň volieb 18 rokov.
Volebné okrsky a volebné miestnosti

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť – Základná škola, Holubyho 14
ulice: Bratislavská 1 – 87 a 2 – 102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št. Polkorába.

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť – Družina mládeže, Kollárova 1
ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollárova.

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť – Gymnázium, Senecká 2
ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancová, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Viničianska.

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť – Základná umelecká škola, Trnavská 1
ulice: Muškátová, Silvánová.

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť – Klub dôchodcov, Sládkovičova 1
ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová.

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť – Materská škola ul. gen. Pekníka 2
ulice: Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F. P. Drobiševa.

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť – Centrum prevencie, Cajlanská 95
ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Krížna, Kutuzovova, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Zumberská, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice, Schaubmarova.

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť – Materská škola, Svätoplukova 51
ulice: L. Novomeského.

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť – Základná škola, Kupeckého 74
ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská.

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2.

Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2
ulice: Svätoplukova 6 – 51.

Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť – Materská škola, Vajanského 16
ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova.

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť – Klub dôchodcov, Hrnčiarska 44
ulice: Hrnčiarska, Za hradbami,  SOŠ PZ.

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť – Družina mládeže, Fándlyho 11
ulice: Mierová, 1. mája, Obrancov mieru, Fándlyho.

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť – Stredné odborné učilište, Komenského ul.
ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulaková, Komenského, Nerudova.

Volebný okrsok č. 16
Volebná miestnosť – Materská škola, Bystrická 1
ulice: Bystrická, Bratislavská 108 – 130.

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť – Základná škola, Orešie 2
ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Obchodná, Okružná.

Ohodnoťte článok: