Prvá cena do Pezinka

Máj 2006 / Prečítané 2188 krát
Ďalšie významné ocenenie získalo naše mesto, keď 2. mája v Banskej Bystrici nám minister výstavby a regionálneho rozvoja László Gyurovszky slávnostne odovzdal prvú cenu v celoslovenskej súťaži Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2005.
Toto ocenenie sme dostali za nájomný bytový dom na Zumberskej ulici a spolu s diplomom aj šek na 50 tisíc korún, ktoré sa použijú na úpravu okolia bytovky. Spolu s primátorom Pezinka Mgr. Oliverom Solgom si ocenenie z rúk ministra prevzal aj zástupca realizátora stavby – stavebnej spoločnosti Batea Pezinok Ing. Eugen Jurášek. Pre úplnosť treba spomenúť aj projektanta stavby firmu Konštrukt Bratislava a stavebný dozor, ktorý vykonávala spoločnosť Portik. K oceneniu blahoželáme!