Hospodárenie v mestských lesoch

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 1929 krát
V minulom roku sa v pezinských lesoch vyťažilo 3 311 m3 dreva, čo je o tri percentá menej ako sa predpokladalo. Nájomca mestských lesov - Lesy SR, š.p. (zmluva o prenájme 1 182 ha lesa bola uzavretá v r. 1993), zaplatil Mestu Pezinku za vlaňajšok nájomné v sume takmer 1,3 milióna Sk.
Obnova lesa sa uskutočnila na ploche 2,12 ha, čistenie po ťažbe na 3,99 ha, ošetrovanie mladých lesných porastov (okopávanie) na 3,37 ha, mechanická a chemická ochrana proti burine a zveri na 13,27 ha. Prerezávky sa realizovali na 8,11 ha a bolo postavených 320 metrov oplotenia na ochranu novovysadených kultúr.
Aj v minulom roku pretrvávali problémy s predajom dreva ako aj s neplatičmi zo strany odberateľov. Na zlepšenie obchodovateľnosti chcú výrobcovia dreva viac využívať aukcie.

Ohodnoťte článok: