Neposkytli nám zľavu na dani

Vladislav Ondrejovič, Mgr. Oliver Solga / Apríl 2006 / Prečítané 1806 krát
  Ako zdravotne postihnutý občan som rád, že sa v Pezinku venuje pozornosť i tématike invalidných občanov a dokonca i primátor si našiel čas a zavítal medzi nás. Za to samozrejme ďakujeme.
Mnohých z nás však v týchto dňoch zaskočilo rozhodnutie mestského zastupiteľstva v súvislosti s vyrubením daní z domov a bytov. Ide o nájomníkov bytov v bytovkách, ktorým v drvivej väčšine mesto neposkytlo žiadnu zľavu proklamovanú vo svojom VZN. To už mestská kasa je taká chudobná, že chýba tých pár korún? Myslím si, že sú i chudobnejšie obce, pritom aspoň takýmto spôsobom prejavia solidaritu s postihnutými občanmi.


Odpoveď primátora:
– Občania, ktorí sú držiteľmi ZŤP mohli na základe VZN č. 1/2006 požiadať o úľavu na dani z nehnuteľnosti alebo o zníženie poplatku za odpad. Po predložení dokladov o sociálnej a ekonomickej situácii rozhodovala komisia o znížení týchto poplatkov v rozmedzí 10 – 50 percent, pričom sa skúmalo niekoľko kritérií. Žiadostí bolo spolu 97, z toho neopodstatnených 12. Úľavy neboli poskytnuté na byty (ide o menšie sumy), naopak až 47 zliav v rozmedzí 10 až 50 percent bolo poskytnutých na rodinné domy. Nie všetkým žiadateľom sme vyhoveli, pretože ich ekonomická situácia nie je kritická a mesto musí pomáhať najmä tým, ktorí sú v najväčšej núdzi. Na tento účel má mesto zriadený aj Fond pomoci, z ktorého po celý rok prispieva občanom v životnej núdzi, napr. na lieky, stravu, sociálne služby a pod., a to aj zdravotne hendikepovaným občanom.
Nemožno však poskytovať úľavu na dani alebo príspevok z fondu paušálne, teda všetkým žiadateľom, pretože aj tu musí platiť princíp solidarity. Treba si uvedomiť, že mesto zo svojho rozpočtu uvoľňuje ročne viac ako desať miliónov korún na rôzne sociálne zariadenia a služby. Mesto financuje Zariadenie opatrovateľskej služby na Komenského ulici, Nocľaháreň na Bratislavskej ulici a tri kluby dôchodcov. Vyše 5 miliónov ide len na poskytovanie opatrovateľskej služby, ďalšie na rozvoz stravy, ale poskytujeme aj bezplatne priestory KC a KD na činnosť. Sú však ešte mnohé ďalšie činnosti, ktoré rozsah tohto článku nedovoľuje uviesť. Preto si myslím, že paušálne zrušenie daní a poplatkov len pre jednu skupinu obyvateľov by bolo riešenie nesystémové, ktoré by viedlo k tomu, že by chýbali peniaze inde, na oveľa dôležitejšie činnosti.
Ak chceme jednotlivé mestá porovnávať, musíme tiež vedieť, aké služby mesto konkrétne poskytuje. Bolo by totiž veľmi jednoduché odpustiť napr. daň z nehnuteľnosti každému držiteľovi ZŤP a ďalej už nefinancovať žiadne iné sociálne zariadenia pre týchto spoluobčanov. Tak to niektoré mestá aj robia, nemajú sociálne zariadenia, spoliehajú sa len na tie štátne. Pezinok však medzi ne, chvalabohu, nepatrí.

Ohodnoťte článok: