Blahoželáme

Apríl 2006 / Prečítané 1754 krát


Dňa 28. 4. 2006 sa dožíva môj manžel
Jozef SCHÖN
78 rokov.
Jubilantovi pri tejto príležitosti srdečne blahoželajú a do ďalších rokov prajú pokoj a hlavne zdravie manželka Anka, syn
Pavol a Marián.
K blahoželaniu sa pripája Maruška Březíková s rodinou.

Dňa 20. 4. 2006 sa dožila krásneho životného jubilea
70 rokov veku pani
Hana MATULOVÁ, rod. Hanúsková.
Veľa zdravia, šťastia a pohody
jej prajú susedia  Wildovci a Gonglíkovci.Ohodnoťte článok: