Poďakovanie

Apríl 2006 / Prečítané 1821 krát

akujeme za kvetinové dary všetkým známym, celej rodine, ktorí sa zúčastnili na pohrebe našej drahej mamičky
Genovévy  TÁBOROVEJ,
ktorá zomrela 23. 3. 2006. S úctou ďakuje 7 detí, 3 nevesty
a ostatná najbližšia rodina.
Ohodnoťte článok: