Spomíname

Apríl 2006 / Prečítané 1984 krát

Dňa 1. apríla 2006 som si pripomenula 4. výročie úmrtia môjho manžela
Ernesta  MAJTÁNA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S úctou spomína manželka Cilka.Odišiel si navždy, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 7. 4. 2006 sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Františka KOVAČOVSKÉHO.
S láskou a úctou spomínajú manželka Valika,
syn a dcéra s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím, tichú spomienku.

Dňa 17. 4. 2006 sme si pripomenuli 1. výročie
čo nás náhle opustila moja mama
Oľga ŠIROKÁ.
a zároveň sme si dňa 19. 4. 2006 pripomenuli 2 roky čo nás navždy opustil môj otec
Imrich ŠIROKÝ.
S láskou na nich spomína syn Marián Široký.Dňa 23. 4. 2006 sme si pripomenuli nedožitých 100 rokov
a zároveň si
11. 5. 2006 pripomíname 29 rokov,
čo nás navždy opustil náš otec a dedko
Juraj RADO.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

Dňa 13. mája si pripomenieme 13. výročie smrti nášho syna a brata
Petra KOVAČOVSKÉHO.
O tichú spomienku prosí smútiaca rodina.


Dňa 4. 5. 2006 uplynie rok od smrti našej drahej
Emílie SKOVAJSOVEJ, rod. Královej.
Venujte jej, prosím, spolu s nami modlitbu a tichú spomienku. Manžel a dcéry s rodinami.

Dňa 28. 4. 2006 si pripomíname 1. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá matka a babička
Justína SLIMÁKOVÁ
z Pezinka.
Tí, ktorí ste ju poznali venujte jej, prosím, tichú spomienku. Synovia Stanislav, Pavol a Ján s rodinami,
vnuci Braňo, Rudolf a Peter a vnučka Gabriela.Dňa 8. 5. 2006 uplynie 26 rokov od úmrtia nášho otca a dedka
Jána SLIMÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku. Synovia Stanislav, Pavol a Ján s rodinami,
vnuci Braňo,  Rudolf a Peter a vnučka Gabriela.

Dňa 17. 4. 2006 uplynulo 10 rokov od smrti nášho milovaného manžela, otca a dedka
Albína VYBERČIHO.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomína manželka Matilda,
dcéry Eva a Marta a syn Štefan s rodinami.Dňa 22. 4. 2006 uplynul rok, čo nás navždy opustil vo veku 56 rokov
František KÖPLINGER
z Grinavy.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka a ostatná smútiaca rodina.

Dňa 25. apríla 2006 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Ján VARAČKA.
S láskou spomína smútiaca rodina.Dňa 28. apríla 2006 uplynie 20 rokov, čo od nás odišla naša drahá Agáta HRONČOVÁ.
V našich srdciach si zostala s nami. Rodičia,
syn Filip a sestry s rodinami.

Dňa 5. 5. 2006 si pripomíname nedožité 90. narodeniny nášho drahého manžela, otca, dedka a svokra
JUDr. Konštantína MARKOVIČA.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.


Ohodnoťte článok: