Urobili ste už deratizáciu?

Apríl 2006 / Prečítané 1776 krát
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2003 majú vlastníci pozemkov a stavieb na území mesta Pezinka vykonať každoročne od posledného marcového týždňa do 30. apríla celoplošnú deratizáciu. Pokiaľ ste ju ešte neurobili, túto povinnosť vám pripomíname.
   Vlastníci nehnuteľností sú povinní: udržiavať nehnuteľnosti v čistote podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, odstraňovať z nich odpady, ktoré môžu byť zdrojom obživy pre epidemiologicky závažné hlodavce a iné živočíchy. Vlastník malej nehnuteľnosti (rod. dom, chata) môže deratizáciu vykonať aj sám, ale musí sa pri kontrole preukázať dokladom o nákupe deratizačného prípravku.
Kontrolu plnenia povinností vykoná Mesto, prostredníctvom kompetentných pracovníkov MsÚ v spolupráci so štátnym okresným hygienikom.

Ohodnoťte článok: