GOV FÓRUM rieši grinavské problémy

Ivan Klamo / Apríl 2006 / Prečítané 1716 krát
Už tradičné stretnutie obyvateľov mestskej časti Grinava s predstaviteľmi mesta a pozvanými hosťami pod názvom GOV Fórum prebehlo 3. apríla v Integrovanom grinavskom klube. Vysoká účasť obyvateľov svedčí o skutočnom záujme o dianie v ich okolí a o možnosť ovplyvniť chod miestnych udalostí. Tentokrát sme si nenechali ujsť príležitosť priamej diskusie s primátorom mesta Oliverom Solgom, jeho zástupcom Jozefom Chynoranským, zástupcami Mestského úradu z odboru výstavby – Valériou Jančovičovou a odboru školstva – Renátou Minarovičovou, riaditeľom ZŠ Orešie Ľubomírom Macháčkom a zástupcami miestnej materskej školy.
Závažným problémom, ktorý Grinavčanov trápil, bol návrh riaditeľa ZŠ Orešie presťahovať materskú školu do objektu grinavskej základnej školy. Ekonomické a finančné argumenty na jednej strane však boli v priamej konfrontácii s obyvateľmi a zástupcami MŠ nedostačujúce. Vzhľadom na jedinečnosť vonkajšieho prostredia škôlky, ako stvoreného pre deti – s dlhodobou tradíciou a prihliadnuc aj na plánovanú výstavbu v tejto časti, sa prítomní občania Grinavy jednoznačne vyslovili za jej zachovanie v pôvodných priestoroch aj v budúcnosti. Združenie rodičov získalo dokonca grant na projekt výstavby a úpravy ihriska pre deti s podmienkou jeho výstavby za pomoci celej komunity. Konečný verdikt zo strany mesta – MŠ ostáva v pôvodných priestoroch.
Územný plán mesta týkajúci sa práve Grinavy nemenej zaujímal všetkých prítomných. Diskusia o výstavbe 70 domov, s tým súvisiaci prejazd techniky, problémové ulice Družstevná, ale aj Železničná – s posunutým termínom dokončenia pre výstavbu nadjazdu, to boli ďalšie témy na verejný rozhovor. Odborne spracované riešenie miestnych komunikácií by malo v budúcnosti vyriešiť viacero dopravných problémov tejto mestskej časti. Aj dlhoočakávaná kanalizácia, tak ako to bolo zo strany mesta pôvodne plánované, naberá reálny rozmer v rámci projektu Podkarpatská kanalizácia. Dokonca aj ihrisko pre mládež a dospelú verejnosť sa po šiestich rokoch možno dostane na rad... Uvidíme.
Verejný dialóg v tejto forme je výbornou príležitosťou pre všetky zúčastnené strany. Výsledkom je informovaný a zodpovedný občan ale aj okamžitá spätná väzba nahor, prípadne nové riešenia jednotlivých problémov.
Aj takto je možné prispieť k zvýšeniu kvality života svojej komunity.

Ohodnoťte článok: