Okružná križovatka pred realizáciou

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 2089 krát
Zložitú a frekventovanú bežnú križovatku je účelné prebudovať na okružnú, ktorá je bezpečnejšia a urýchľuje prejazd. Túto osvedčenú skúsenosť zo zahraničia sme začali praktikovať aj na Slovensku. Konkrétne u nás v Pezinku máme už dve neveľké okružné križovatky na štátnej ceste II/502, ktoré sú pre dopravu z hľadiska bezpečnosti určite prínosom.
Nečudo teda, že v budovaní okružných križovatiek sa bude pokračovať. Mestské zastupiteľstvo schválilo vybudovanie novej okružnej križovatky v dopravnom uzle Holubyho-Kupeckého-Š. Polkorába-Mladoboleslavská, v blízkosti starej požiarnej zbrojnice. Z novovybudovanej križovatky má vyúsťovať i príjazdová komunikácia k bytovke na bývalom letnom kúpalisku.

     
Realizácia okružnej križovatky je naplánovaná v tomto roku. V rozpočte mesta sú vyčlenené potrebné finančné prostriedky a stavba je pripravená na vydanie stavebného povolenia. Ako nás informovala pracovníčka oddelenia výstavby MsÚ Ing. Helena Kobzová vyskytli sa síce v štádiu prípravy nečakané problémy zo strany energetikov, ktorí nesúhlasili so stavbou preto, že majú pod komunikáciou v jestvujúcej križovatke podzemné káble, ale to sa už rieši.
Výstavba okružnej križovatky si vyžiada na istý čas dopravné obmedzenia, bude potrebné presmerovať dopravu po náhradných komunikáciach. Investor sa bude snažiť občanov o tejto zmene včas informovať.


Ohodnoťte článok: