Z redakčnej pošty

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 1651 krát
Čitateľ Jozef Aulitis vo svojom liste navrhuje, aby sme v rubrike Naši jubilanti uverejňovali údaje o narodení jubilantov dopredu, nie v minulom čase. Myslí si, že by to bolo lepšie pre zainteresovaných i širšiu verejnosť.

Odpoveď redakcie: –
Pokiaľ ide o nás, splniť takúto požiadavku by nebol absolútne problém. Pamätníci si možno spomenú, že údaje o narodení jubilantov sme kedysi uverejňovali mesiac dopredu. K zmene však došlo na žiadosť čitateľov. Viacerí jubilanti si neželali, aby sme o ich jubileu informovali vopred, množili sa žiadosti o vyškrtnutie z tohto zoznamu. Niektorí prichádzali s takouto požiadavkou na poslednú chvíľu, čo nám samozrejme robilo aj problémy. Rešpektovali sme to však, mali na to právo a zrejme aj vážny dôvod (ako najväčší uvádzali – neželaných gratulantov). Museli sme sa tým zaoberať. Uvažovali sme aj o tom, že rubriku úplne zrušíme. Nakoniec sa prijateľným stalo uverejňovanie týchto informácií v neskoršom termíne. O zmene, ako to navrhuje J. Aulitis preto neuvažujeme.


Ohodnoťte článok: