Výročné schôdze

redakcia / Apríl 2006 / Prečítané 1786 krát
Mesiac marec bol aj mesiacom výročných schôdzí rôznych inštitúcií a organizácií. V sobotu 18. marca sa uskutočnila výročná členská schôdza Mestskej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých, 21. marca bolo rokovanie Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a 23. marca sa konala výročná schôdza Klubu dôchodcov v Grinave. Na všetkých troch sa hodnotila najmä bohatá minuloročná činnosť, podpora mesta a vytyčovali si program na rok 2006.

Ohodnoťte článok: