Ad: Poloviční Pezinčania (Pezinčan č. 3/2006)

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 1922 krát
  Na článok Poloviční Pezinčania v minulom čísle sme dostali tri reakcie, ktoré uverejňujeme. Zároveň oznamujeme, že autorom článku je primátor Oliver Solga. Mrzí nás, že jeho meno z textu pri konečnej úprave sadzby vypadlo. Za nedostatok sa čitateľom, najmä však autorovi článku ospavedlňujeme.

Autor má pravdu

  Rada by som reagovala na článok Poloviční Pezinčania v Pezinčanovi č. 3.
  Plne súhlasím s pisateľom tohto článku. Stačí sa pozrieť na ešpézetku stojacích áut na nových sídliskách a podľa toho viete, kto má v Pezinku trvalý pobyt. Títo spoluobčania sa vyhovárajú, že nemajú čas na zdĺhavé vybavovanie občianskych preukazov, kartičky do poisťovní a státie v rade na nové ŠPZ a prepis auta. V prípade podnikateľov aj prepis firiem. Smetiaky by chceli mať vždy vysypané, parkoviská vybudované, zriadené detské ihriská, zeleň. Neuvedomujú si, že mesto alebo obec dostáva finančné prostriedky od štátu do rozpočtu podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom a aj z daní a poplatkov od občanov s trvalým pobytom v meste (odpad). To isté platí pre občanov, ktorí majú síce trvalý pobyt v Pezinku a platia za vývoz odpadu, ale prenajímajú svoje byty osobám, ktoré tu trvalý pobyt nemajú, ale produkujú množstvo odpadu a za odpad platia v mieste svojho trvalého pobytu.
   Bolo by dobré, keby ste uverejnili aj skratku alebo meno pisateľa, ktorému treba za absolútne výstižný a pravdivý článok poďakovať. 

 

Autor nemá pravdu

   Neuvedený autor tohto článku hrubo zavádza verejnosť, dokonca to má nádych podnecovania k nenávisti voči občanom mesta bez trvalého pobytu. V článku tvrdí, že obyvatelia Pezinka, ktorí nemajú v meste trvalý pobyt, tu neplatia dane a mesto prichádza o mnohomiliónové sumy.
   Vážený autor, trochu poopravím vaše mylné názory. Obec, resp. mesto vyberá od obyvateľstva nasledujúce dane: a) daň z nehnuteľnosti, b) daň za psa, c) daň za užívanie verejného priestranstva, d) daň za ubytovanie, e) daň za predajné automaty, f) daň za nevýherné hracie prístroje.
   K písm. a) – Tam, kde občania bez trvalého pobytu bývajú, majiteľ tejto nehnuteľnosti platí podľa § 4 ods. 1 písm. A) VZN č. 1 – dane z nehnuteľnosti. Ak tam býva nájomník bez trvalého pobytu, tak tam nemôže bývať majiteľ, ale dane sú za nehnuteľnosť rovnako zaplatené.
   Poznám minimálne päť prípadov, že Pezinčania bývajú v Bratislave a tak isto tam neplatia dane, ale ich tam platí majiteľ dotyčnej nehnuteľnosti. Pezinok neprichádza v tomto prípade ani o jedinú korunu.
   K písm. b) – Ak občan na území Pezinka vlastní psa, platí mestu Pezinku zaň daň bez toho, či tu má, alebo nemá trvalý pobyt.
   K písm. c) – Daň za užívanie verejného priestranstva platí ten, kto ho užíva.
  K písm. d až f) – Tieto dane platia mestu Pezinok podnikatelia, ktorí môžu mať trvalý pobyt trebárs aj v Kocúrkove.
  Celý článok považujem za podnecovanie k nenávisti voči určitej skupine obyvateľov mesta na základe klamlivých informácií.
  Vážený pán "utajený" autor, takéto "nevinné" články boli publikované proti židom v polovici 20. storočia v Nemecku a všetci dobre vieme, ako to dopadlo.

Karel Votava


Pozn. redakcie: Tento článok bol uverejnený aj v Pezinsku v 15. týždni 2006.

Reakcia autora článku

   Dovoľte mi reagovať na list pána Votavu, ktorý uverejnilo Pezinsko a ktorý došiel aj do redakcie Pezinčana. Autor v ňom reaguje na môj článok Poloviční Pezinčania.
V texte som jasne napísal, že na občanov, ktorí nemajú v Pezinku trvalý pobyt mesto nedostáva podielové dane, podčiarkujem podielové dane, o žiadnych iných som nepísal. V zákone sú definované ako podiely na daniach v správe štátu a ide o daň z príjmu fyzických osôb. Štát potom prerozdeľuje tieto dane v zmysle príslušných zákonov. Konkrétne pre mesto Pezinok predstavuje táto suma približne 4970 korún na osobu, čo v našom prípade predstavuje sumu okolo 6 – 8 miliónov korún, možno i viac. Nič viac a nič menej som nenapísal, treba len pozorne čítať, nepodliehať panike a vyhnúť sa obvineniam z vyvolávania nevraživosti medzi občanmi, ako na to poukazuje autor článku v Pezinsku. Je to nezmysel, pretože ja som písal práve o otvorenej náruči s akou Pezinok a Pezinčania prijímajú nových spoluobčanov.


                                                                                                                       Mgr. Oliver Solga


Ohodnoťte článok: