Mestské zastupiteľstvo v máji

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 1671 krát

 Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku bude 12. mája 2006 o 8.30 hod. v zasadačke MsÚ na Radničnom nám. č. 7. Poslanci budú prerokúvať rozbor hospodárenia za rok 2005, I. novelu rozpočtu za rok 2006, vyhodnotenie sociálnych služieb za rok 2005, správu o delikvencii v Pezinku, činnosť mestskej polície a iné.


Ohodnoťte článok: