Zmeny vo výbore PŠC Pezinok

Marec 2006 / Prečítané 1562 krát
V utorok 14. marca sa konala výročná členská schôdza futbalového oddielu PŠC Pezinok, na ktorej si delegáti vypočuli správu o činnosti klubu od poslednej členskej schôdze, správu o hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2006. V závere tréneri informovali o príprave seniorov a mládežníckych mužstiev na jarnú časť súťaže. Na rokovaní bol prítomný aj primátor mesta Mgr. Oliver Solga.
Správa o činnosti niekoľkokrát vyzdvihla veľmi dobrú spoluprácu s vedením mesta a mestským zastupiteľstvom, ktoré pomáhajú rozvoju futbalu finančným príspevkom z fondu športu.
Jedným z bodov programu bola aj voľba nového výboru futbalového oddielu. Delegáti schválili rozšírenie výboru z 5 na 7 členov. V tajných voľbách boli zvolení: Jozef Chynoranský, Vladimír Kinder, Juraj Markovič, Marián Janas, Dušan Maluniak, Roman Slezák, Dušan Berzedi.
Na prvom zasadnutí výboru bol za nového predsedu zvolený Vladimír Kinder, za podpredsedu Juraj Markovič a za tajomníka Dušan Berzedi.

Ohodnoťte článok: