Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým

Marec 2006 / Prečítané 2024 krát
História Klubu VENUŠA Ligy proti rakovine

Vznik klubu
V roku 1994 hľadali niektoré ženy, ktoré prekonali operáciu prsníka, niekoho, kto by im poradil, čo sa to vlastne s nimi deje, prečo práve ony museli podstúpiť túto operáciu, prečo práve im lekári povedali tú hroznú diagnózu: rakovina prsníka.
Vedeli už, že v Bratislave vďaka iniciatíve pacientiek a pomoci Ligy proti rakovine, vznikol vo februári 1991 klub Venuša, že sa mu darí a ženy tam rady chodia. Najviac iniciatívy v hľadaní podobného spôsobu stretávania vyvinula Elenka Ondrejíčková. Za výdatnej pomoci a podpory Betky Strapákovej, pracovníčky sociálneho odboru Mestského úradu (MsÚ) v Pezinku, dali krátky oznam do Pezinčana, vytvorili malý letáčik o vzniku klubu s názvom: Svojpomocný klub Venuša Pezinok. Dňa 25. augusta 1994 sa v zasadačke MsÚ zišli prvé záujemkyne o členstvo v tomto klube. Bolo to prvé stretnutie opatrných, tichých žien, ktoré prišli tak trochu aj so strachom a bez optimizmu. Na začiatku to bolo jedenásť odvážnych a zvedavých žien.
Samozrejme, že prvou vedúcou klubu sa stala Elena Ondrejíčková. Prvé stretnutia boli vlastne také zoznamovacie. Ženy si navzájom odovzdávali skúsenosti, pomáhali si, ako sa dalo. Opatrnosť a strach sa však rýchlo rozplynuli. Našli si priateľky, prestali sa báť a mať iba tie strašné, chmúrne myšlienky. Prestali sa samy seba ľutovať. Nešlo to veru rýchlo, ani jednoducho.
Hneď v novembri zakladateľky oznámili listom Lige proti rakovine založenie klubu. MUDr. Siracká im poslala obratom optimistický list a prisľúbila im rôzne materiály, aby sa zoznámili s touto chorobou a vedeli si pomôcť. Členky klubu, v snahe získať aj iné ženy s podobnou diagnózou, rozdali letáčiky aj v Onkologickom ústave na Klenovej ulici a v Poliklinike v Pezinku.

Z činnosti klubu
Činnosť klubu spočíva:
– v informovaní o onkologických ochoreniach prostredníctvom publikácií, ktoré vydáva Liga proti rakovine;
– v stretávaní členiek klubu. Zo začiatku to bolo raz týždenne, neskôr jedenkrát za 14 dní, teraz už druhý rok raz mesačne, v prípade akcie aj v inom dohodnutom termíne;
– v organizovaní Dňa narcisov v Pezinku a v okolitých obciach, za výdatnej pomoci spolupracovníkov v školách, obecných úradoch a v Únii žien v Pezinku;
– v organizovaní akcií v rámci Týždňa proti rakovine, ktorý sa koná zvyčajne v októbri;
– v stretávaní s ostatnými členkami klubov Venuša v celej republike, spravidla vo Vysokých Tatrách (pobyt je rekondičný a trvá sedem dní);
– v poskytovaní pomoci novým pacientkám, členky klubu sa s nimi porozprávajú, povzbudia ich a snažia sa zmierniť strach z choroby, z nepoznaného;
– klub organizuje besedy s odborníkmi v oblasti liečby, oboznamovaní s liekmi, liečením, stravovaním;
– podľa záujmu zabezpečujeme pre svoje členky rehabilitačné procedúry;
– členky klubu si organizujú kultúrny program, návštevy divadiel, koncertov, múzeí a spoločenských podujatí.

Ľudia okolo klubu
Posledné roky sa klubu darí rozširovať rôznorodú činnosť. Počet členiek klubu sa mení. Bohužiaľ, s niektorými sme sa museli rozlúčiť, nie sú už medzi nami. Je to bolestné, ale ostatné sa snažia myslieť optimisticky a pokojnejšie znášať problémy. Ale zase prichádzajú nové členky a život ide ďalej. Celkový počet členiek sa pohybuje okolo dvadsať.
Na poste vedúcej klubu sa doteraz vystriedali Elena Ondrejíčková, Anna Mrázová, Anna Štilhammerová. Pri akciách nám výdatne pomáhajú naši sponzori: Ivan Benčat, Alžbeta Follrichová, František Slamka – firma OVOZEL, Mesto Pezinok.


Ako a z čoho klub funguje
Klub Venuša je občianske združenie a na svoju činnosť získava finančné prostriedky od sponzorov a tiež z členských príspevkov. Na činnosť prispieva aj Liga proti rakovine. Členky klubu sú vďačné za akúkoľvek finančnú pomoc.
Klub Venuša bol pôvodne založený a pracoval pri Mestskom úrade v Pezinku. Takto fungoval až do roku 2003. Na základe iniciatívy LPR, ktorá metodicky riadila všetky takto založené kluby, bol pezinský klub Venuša zaregistrovaný v organizačných zložkách Ligy proti rakovine. Od nej dostávajú metodické pokyny, materiály na vzdelávanie členov i verejnosti. Spolupráca s MsÚ Pezinok trvá naďalej. Odbor sociálnej práce pri MsÚ klubu pomáha a nezabúda na nich ani pri rôznych akciách, ktoré pripravuje pre občanov mesta, hlavne dôchodcov a zdravotne postihnutých.
V októbri roku 2004 si klub Venuša pripomenul 10. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti zorganizovali celoslovenské stretnutie Klubu Slovenky, niektoré členky nášho klubu sú aj členkami tohto klubu. Chceli tak zviditeľniť naše mesto, činnosť Klubu Venuša a dokázať, že ani jedna z nás nie je "žiadne béčko". Podľa prejavov spokojnosti účastníkov sa to aj podarilo. Pomohlo nám v tom Mesto Pezinok – primátor Oliver Solga, Betka Strapáková, Eva Lupová, vedenie Kultúrneho centra a mestský sprievodca Peter Sandtner. O občerstvenie sa postarali členky Klubu Venuša, Živeny, Klubu Slovenky v Pezinku a kolektív reštaurácie U Dariny. Zaujímavý program pre účastníkov pripravili žiaci ZUŠ so svojimi pedagógmi. Pozvanie na túto akciu prijalo 74 klubistiek Slovenky z celého Slovenska, 14 domácich a viacerí hostia.

Plány na rok 2006
Činnosť klubu pokračuje už 12. rok. Členky sa stretávajú raz za mesiac, vždy v poslednú stredu v Klube dôchodcov na Hrnčiarskej 44 (objekt vývarovne pre dôchodcov).
Tento rok sú naplánované nasledovné aktivity:
– Deň narcisov, 7. apríla v čase od 9.00 – 18.00 hod.
– Týždeň boja proti rakovine, v októbri 2006
– Týždenný relaxačný pobyt na Sliači
– Týždenný relaxačný pobyt vo Vysokých Tatrách
– Týždenný liečebný pobyt v Turčianskych Tepliciach
– 4. februára sme si pripomenuli Svetový deň boja proti rakovine.

Ako ďalej?
V súčasnosti sú v Klube Venuša organizované iba pacientky po operácii prsníka, ale vítaní sú aj ostatní onkologickí pacienti, ktorí by sa chceli takto spolu stretávať a trošku pookriať. Ak ich bude viac, vytvoria sa sekcie rovnako chorých pacientov, aby sa mohli porozprávať, vymieňať si poznatky, prípadne podľa požiadaviek si rozširovať znalosti o chorobe. Výročné schôdze týchto sekcií by boli spoločné. Liga proti rakovine chce takto usmerňovať všetkých onkologických pacientov.
Príďte medzi nás, získate nových priateľov!
Zároveň prosíme o podporu klubovej činnosti príspevkom z 2% daní, ktoré možno poukázať na: Liga proti rakovine SR, Špitálska 21, 812 32 Bratislava, právna forma – Občianske združenie, IČO: 641219.

Kontakt na Klub Venuša:
Anna Štilhammerová, vedúca klubu, tel. 640 2461
Anna Mrázová, členka klubu, tel. 645 3216.


Ohodnoťte článok: