Najbližšie témy

Ing. Eva Lupová / Marec 2006 / Prečítané 1468 krát
Marcovou témou stránky Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým je Život s onkologickým ochorením. V apríli pripravujeme tému: Postihnuté dieťa v rodine.
Ponúkame priestor na názory, skúsenosti či podnety všetkým, ktorí sa chcú vyjadriť k týmto témam. Svoje príspevky môžete doručiť na: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, č. dv. 9, tel. 033/6901 102, fax: 033/641 2303, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk.

Ohodnoťte článok: