ZASADNUTIE VÚC BSK

Marec 2006 / Prečítané 1551 krát
Druhé pracovné zasadnutie poslaneckého zboru VÚC BSK 15. marca sa nieslo v znamení schválenia novej organizačnej štruktúry, rozšírenia počtu pracovníkov doteraz poddimenzovaného úradu v horizonte najbližších troch rokov a ďalších dôležitých bodov viažucich sa k rozbehnutiu štandardnej práce úradu. V opakovanej voľbe podpredsedov VÚC došlo k voľbe len jedného podpredsedu a to Gabriela Agárdyho (SMK). Pri voľbe predsedov komisií bol zvolený za predsedu komisie zdravotníctva MUDr. Richard Demovič z Pezinka. Na rokovaní sa zúčastnili všetci štyria poslanci z nášho mesta.

Ohodnoťte článok: