Takmer 250 prvákov do školských lavíc

Marec 2006 / Prečítané 1553 krát
V dňoch 9. a 10. februára prebehol v piatich základných školách v Pezinku zápis žiakov do prvých ročníkov. V jednotlivých školách sa prihlásili tieto počty školopovinných detí:

Základná škola spolu z toho dievčat
ZŠ Fándlyho 85 47
ZŠ Holubyho 15 10
ZŠ Kupeckého 84 43
ZŠ Na bielenisku 46 23
ZŠ Orešie 16 8
Spolu 246 131

 Ak bude prihlásený požadovaný počet žiakov v ZŠ Na bielenisku bude otvorená trieda pre mimoriadne nadané deti a v ZŠ Kupeckého ul. nultý ročník.


Ohodnoťte článok: