Deň narcisov – prispejme všetci

Anna Štilhammerová / Marec 2006 / Prečítané 1547 krát
V tomto roku už desiatykrát organizuje Liga proti rakovine SR verejnú zbierku – Deň narcisov.
Cieľom kampane je prehĺbiť vo verejnosti záujem o riešenie problematiky nádorových ochorení a získať peňažné prostriedky na poskytovanie psychosomatickej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám, podporu klinických a výskumných projektov, publikačnú činnosť, informačné a výchovné kampane, hospicovú starostlivosť a programy určené onkologickým pacientom.
Poslaním kampaní je upozorňovať ľudí na to, že rakovina je choroba, ktorá sa dá vo väčšine prípadov úspešne liečiť, ak je zachytená včas a je to choroba, ktorej môžeme prevenciou a vhodným životným štýlom aj predísť.
Deň narcisov je jediná verejná zbierka, ktorú v priebehu roka LPR organizuje. Teší nás, že je to jedna z tých zbierok na Slovensku, ktorá má u verejnosti kredit dôveryhodnosti aj vďaka prevažnej väčšine dobrovoľníkov, ktorí ju vykonávajú.
Zbierka sa uskutoční celoplošne na Slovensku v piatok 7. apríla. V uliciach Pezinka a v okolitých obciach, bude prebiehať v čase od 9.00 do 17.00 hodiny.
Finančné dary môžu záujemcovia v akejkoľvek výške vhodiť do pokladničiek našich dobrovoľníkov. Pokladničky budú riadne označené. Príspevok je dobrovoľný, nie je ničím limitovaný. Ako pozornosť prispievatelia od dobrovoľníkov dostanú kvet narcisu – symbol celej kampane.
Dobrovoľníci budú viditeľne označení – tričkom, na tento účel vyrobeným a identifikačným číslom každého dobrovoľníka.
Na kampaň Deň narcisov možno prispieť aj formou:
– zaslaním finančného daru na účet Dňa narcisov 262 974 0400/1100
– zaslaním SMS správy v termíne do 17. apríla na číslo 848 v sieti spoločnosti Orange Slovensko a č. 848 v sieti spoločnosti T-Mobile Slovensko. Suma príspevku je 30 Sk.
Evidovanými dobrovoľníkmi sú len tí, ktorí sú označení identifikátorom dobrovoľníka a zbierku robia do originálnych riadne označených nových pokladničiek, ktoré majú vyznačený dátum 7. apríl Deň narcisov 2006 a logo Ligy proti rakovine.
Prosíme všetkých, ktorí uvidia v uvedený deň vyberať finančné príspevky inou formou (do neoznačených pokladničiek, vreciek PVC a inak), aby to okamžite ohlásili na Mestskú políciu (tel. č. 159) alebo organizátorom zbierky v našom meste – Klubu Venuša v Pezinku, sídlo Hrnčiarska 44 a Slovenskému Skautingu, 61. zbor Pezinok (Ing. Guštafík).
Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa do finančnej zbierky zapoja a pomôžu v dobrej veci.

Ohodnoťte článok: