Pátranie po predkoch

Marec 2006 / Prečítané 1664 krát
Pátranie po predkoch nie je len módna záležitosť, ktorej sa venujú najmä Američania, aby sa niečo dozvedeli o svojich európskych koreňoch a predkoch, ale z pohľadu filozofie je to aj súčasť jednej zo základných otázok vyjadrenej slovami Odkiaľ prichádzame... Odpoveď na túto a mnohé iné otázky týkajúce sa nášho pôvodu, našich predkov a histórie našich rodín dáva zaujímavá knižka Pezinčana Dr. Ľubomíra Pajtinku. Mnohí naši predagógovia ho skôr poznajú ako vedúceho školských inštitúcií Bratislavského kraja, dnes pôsobiaceho na VÚC BSK. Táto kniha je výsledkom mnohoročnej práce a výskumu a dáva nám, ktorí chceme založiť kroniku našej rodiny a poznať osudy a životy svojich predkov, množstvo užitočných rád a informácií. Mimochodom v Pezinku sme už takýto pokus zaznamenali, keď pred niekoľkými rokmi vyšla veľmi záslužná kniha o histórii rodiny Féderovcov.