Blahoželáme

Marec 2006 / Prečítané 1724 krát

Dňa 23. 3. 2006 sa dožila 70 rokov naša drahá mama, babka a prababka
Mária  KAPRÁŇOVÁ.
K narodeninám všetko najlepšie, veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov života praje vnuk Pavol s rodinou. Ku gratulácii sa pripájajú dcéra Mária, synovia Jozef a Peter s rodinami.
Dňa 3. apríla 2006 sa dožíva krásneho životného jubilea
75 rokov veku pani
Helena KADLEČÍKOVÁ,
rod. Belanská.
Veľa zdravia, šťastia a pohody v kruhu najbližších prajú syn Jaroslav a dcéra Alena s rodinami.

Dňa 14. 4. 2006 sa dožíva 60 rokov
Jozef TÁBORA
z Pezinka.
Jubilantovi srdečne blahoželajú priateľka Lidka s deťmi,
synovia Peter a Vlado.

Ohodnoťte článok: