Úrad práce podporuje podnikanie

Marec 2006 / Prečítané 2192 krát
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku podporuje uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú záujem o vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti. V rámci podpory vytvárania nových pracovných miest je najväčší záujem práve o nástroj aktívnej politiky trhu práce príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.
Aký je postup, ak má občan záujem o pomoc na podnikanie? Zákonom stanovené podmienky pre získanie tohto príspevku v Bratislavskom kraji sú nasledovné: musí byť vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej štyri mesiace a zároveň byť tzv. znevýhodneným uchádzačom. Ak občan spĺňa tieto podmienky, absolvuje prípravu na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ktorej cieľom je vypracovanie podnikateľského zámeru a overenie základných poznatkov z oblasti podnikania. Záujemcom o príspevok, ktorým požadované poznatky chýbajú, ponúka Úrad práce možnosť prihlásiť sa na rekvalifikáciu s názvom Podnikateľské minimum. Po ukončení prípravy môže uchádzač požiadať o príspevok.
prihlásiť sa na rekvalifikáciu s názvom Podnikateľské minimum. Po ukončení prípravy môže uchádzač požiadať o príspevok.
Výška príspevku v súčasnosti je 60 451 Sk, jeho prípadné zvýšenie závisí od zákonom stanovenej minimálnej mzdy. Prostredníctvom tohto príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku v roku 2005 finančne podporil 55 pracovných miest. Uchádzači o zamestnanie sa najviac zaujímajú o podnikanie v oblasti krajčírskych prác, stavebníctva, kaderníckych a kozmetických služieb, účtovníctvo, kancelárske práce a automatizované spracovanie dát.
Príspevok nie je možné poskytnúť na činnosti odvetvia dopravy a činností spojených s výrobou, spracovaním alebo marketingom potravín, pomoci pri činnostiach súvisiacich s vývozom, ktorá je podmienená uprednostnením domácich tovarov pred dovážanými, odvetvia: poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a vodohospodárstvo, oceliarsky priemysel, lodiarsky priemysel, priemysel syntetických vlákien, automobilový priemysel a uhoľný priemysel.
Ďalšie informácie vám radi poskytneme na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, ul. Moyzesova 2, Pezinok, 3 posch., č. dverí 402, tel.č. 033/6902 621.

Ohodnoťte článok: