Webová stránka MsP

Milan Oravec / Marec 2006 / Prečítané 1533 krát
Od 1. marca tohto roku je spustená na internete webová stránka Mestskej polície (MsP) v Pezinku www.msppezinok.sk . Obsahuje podrobné informácie o činnosti MsP, organizačnej štruktúre, uzávierkach komunikácií v meste a iné. Občania sa môžu cez internet spýtať tiež na rôzne problémy týkajúce sa činnosti MsP, bezpečnosti v meste alebo môžu vyjadriť svoje názory a pripomienky na túto tému.
Webovú stránku bude MsP pravidelne aktualizovať, občania teda môžu získať najčerstvejšie informácie o činnosti polície.

Ohodnoťte článok: