Stĺpek po našem

strýco Lajo / Marec 2006 / Prečítané 1540 krát
Tak ma napadlo, že uš by móhla dóndzit jar. A fčúl mám dojem, že vácerým z vás hovorým rovno z duši. Né že bych nevydržal ešče trocha zimy, ale nerát bych bol, keby to dopadlo jako minulý rok, že snech aš do mája a potom hnet leto. Šak uš aj dátum je na to jak vyšitý, lyžári lyžujú uš len s povinosci a zachvýlu tu máme velkonočné svátky. S týmto postupným oteplovaným neny spojený len fajnský pocit, ket sa na vás opre slnko, ale aj velyké nebespečí. Tútok cestú bych scel apelovat na šoféru hlavne osobných, ale aj nákladných vozú a autobusú, aby sa kukaly hlavne na cestu a né na nohy a inačé veci babám, keré, jak je zvykem, z oteplovaným budú skracovat sukne a prehlbovat výstrihy. Né, že by šoférky boly bes viny, to any zdaleka né, možno nemajú aš také hrýšne myšlenky, jako my chlapi, lebo jednak na nás chlapoch neny aš tak moc čo okukovat (aj ket to móže byt len očný klam) a na druhej strane chlapi teho na ulyci neukazujú any polovyc tólko jako nekeré dzífky. Čo sem ale zažil minule, to mi vyrazilo dech. Za volantem krátkozraká panyčka (mala okuláre), v jednej ruke pri uchu mobil , v druhej cigaretlu a veselo stála na hlavnej cesce, na križovatke pri Lipárovi a brzdzila dost hustú premáfku. Vypadala jako keby blúdzila, lebo mala seneckú ešpézetku. A fčúl si prectafte, že by išel za nú autobusár, kerý by sa len na moment ohlédel za kračú suknu. Neščascí hotové. A gdo by bol vinovatý? Jasné, že autobusár, baraj podla mna by maly hlavný dzíl viny ty dve baby, jedna kerá zastala tam, gdze nygdo ze zdravým rozumem nezastavý a tá druhá, že svojim oblečeným, keré by sa bes obáf mohlo klydne nazvat aj vyzlečeným odpútala šoferovu pozornost od rýdzená. Nedá mi nevyjadryt sa aj k téj detvanskej (holopupkárskej) módze. No to uš je teda výmysel galoty na púl rici a svedr len tak kúsek pot prsá. Gdo to kedy vidzel? A ešče aj vetrofky, kabáty, bundy, šecko to má délku jako keby bola textilná (alebo handrová) kríza. Alebo mi dá negdo rozumné vysvetlený, prečo sa tý baby oblékajú takto napolovyc? A f takejto zime? Já vým, že fčúl budem zase chvýlu obvynovaný z mušského šovynyzmu, ale kus pravdy mám, né? Aj preto by bolo dobré, keby uš bola jar, nech na to majú jaký-taký dúvot.


Ohodnoťte článok: