Vzniká klub mestských sprievodcov

Ing. Eva Lupová / Marec 2006 / Prečítané 1698 krát

   Mesto Pezinok si už roky školí vlastných sprievodcov. Tieto kurzy absolvovalo už desiatky záujemcov. Keďže práca sprievodcu predpokladá stále na sebe pracovať, vznikla medzi pezinskými sprievodcami iniciatíva založiť si svoj klub, ktorý by im pomáhal neustále sa zdokonaľovať v sprievodcovskej činnosti a permanentne absorbovať nové poznatky o našom meste.
Prvé stretnutie zakladateľov a záujemcov o členstvo v pezinskom Klube mestských sprievodcov sa uskutoční 5. apríla o 16.00 hod. v Mestskej vinotéke na Radničnom nám. č. 9. Prípravný výbor zároveň 5. apríla o 16.00 hod. ponúka pre širokú verejnosť prechádzku po Historickom okruhu Pezinka so sprievodcom. Týmto podujatím sa naše mesto dodatočne hlási k Svetovému dňu sprievodcov, ktorý sa slávi 13. februára. V roku 2007 si Pezinok už oficiálne pripomenie tento deň a pripojí sa tak k ďalším jedenástim slovenským mestám, ktoré organizujú pri tejto príležitosti bezplatné turistické prehliadky.