Kamery v uliciach už v apríli

Milan Oravec / Marec 2006 / Prečítané 1581 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku v minulom roku rozhodlo, že v uliciach mesta budú kamery. Majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti, ochrane majetku a verejného poriadku.
V rozpočte mesta na rok 2006 je na monitorovací kamerový systém vyčlenených 1,2 mil. Sk. Realizácia je rozdelená na viacero etáp. V tomto roku by to mala byť I. a II. etapa. Prvá etapa (termín sprevádzkovania do konca apríla) zahŕňa zriadenie operačného riadiaceho strediska v priestoroch mestskej polície a inštalovanie troch kamier na Holubyho ulici, Radničnom námestí a na ul. M. R. Štefánika. V druhej etape (realizácia do konca roku) bude systém rozšírený o ďalšie 3 - 4 kamerové miesta v centrálnej mestskej zóne.
Viaceré slovenské mestá majú s kamerovým systémom už veľmi dobré skúsenosti, podstatne sa u nich znížila kriminalita (počet krádeží alebo lúpežných prepadnutí, násilných útokov, vreckových krádeží), vandalizmus a občania majú väčší pocit bezpečia a v meste je väčší poriadok.
Monitorovací systém pracuje tak, že signál z kamier prichádza do operačného strediska, kde sa monitoruje a nahráva. Takže okrem reálneho zachytenia udalostí bude zabezpečovaný videozáznam, potrebný na analýzu udalostí, prípadne objasňovanie deliktov a ich dokazovanie. Archiváciu dát zabezpečuje digitálny videorekordér.
Policajt vidí na monitoroch pohyby na všetkých kontrolovaných miestach. Kamery sa ovládajú diaľkovo z dispečingu. Objektív kamery je vybavený 23-násobným optickým zväčšením a osemnásobným digitálnym zväčšením, vďaka čomu možno dosiahnuť kvalitný obraz do vzdialenosti 200 metrov. Kamera dokáže snímať aj v úplnej tme.
Monitorovací systém v našom meste na základe verejnej súťaže realizuje firma ARDOS z Bratislavy.

Umiestnenie kamier v centrálnej mestskej zóne: 1. etapa

Kamera 1 – umiestnenie: roh budovy Radničné nám. č. 9.
Dohľad: Holubyho ul., Radničné nám. časť pred MsÚ.

Kamera 2 – umiestnenie: Radničné nám. budova MsÚ, parkovisko.
Dohľad: Radničné nám., Potočná ul.

Kamera 3 – umiestnenie ul. M. R. Štefánika pri Bille.
Dohľad: ul. M. R. Štefánika, Kollárova, Meisslova, Radničné nám., priestor pri Starej radnici.


Ohodnoťte článok: