ZASADNUTIE MSZ

Milan Oravec / Marec 2006 / Prečítané 1607 krát
  V programe rokovania Mestského zastupiteľstva v Pezinku 31. marca sú hodnotiace správy o separovanom zbere, kultúrnom živote v meste, vyhodnotenie hospodárenia v mestských lesoch, rozdelenie účelových prostriedkov pre oblasť kultúry a sociálnej výpomoci a iné.
Poslanci pezinskej samosprávy sa budú zaoberať tiež voľbami do NR SR, ktoré boli vyhlásené na 17. júna.