Zariadenia sociálnej služby

Marec 2006 / Prečítané 1594 krát

 Mesto Pezinok má po reorganizácii tieto zariadenia sociálnej služby:

  1. Zariadenie opatrovateľskej služby so sídlom na Komenského ul. č. 23, s kapacitou 16 miest a 9 pracovníkov. Zariadenie poskytuje nevyhnutnú starostlivosť – stravovanie, bývanie a zaopatrenie.

  2. Jedáleň ako zariadenie sociálnej služby, tvorí výdajňa stravy a vývarovňa. Výdajňa stravy je na Hrnčiarskej 44, vývarovňa Na bielenisku.

  3. Práčovňa so sídlom na Hrnčiarskej 44.

  4. Kluby dôchodcov:
    Klub dôchodcov na Hrnčiarskej 44
    Klub dôchodcov na Sládkovičovej 1
    Klub dôchodcov v Grinave

   Zariadenia sociálnej služby sú bez právnej subjektivity.