Granty na aktivity mesta

Ing. Eva Lupová / Marec 2006 / Prečítané 1538 krát
  Samospráva Pezinka stále hľadá mimorozpočtové zdroje financovania na realizáciu svojich aktivít. V záujme ich získania bolo za prvé dva mesiace tohto roka spracovaných a odovzdaných šesť projektov k žiadostiam o granty: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Geografický informačný systém, Rekonštrukcia a dostavba bezbariérového športového areálu na sídlisku Juh, Pezinok ako maľovaný, Letná prázdninová detská univerzita Pezinčiny a zorganizovanie Plaveckej 24-hodinovej štafety. Posledne menovaný už podporila Malokarpatská komunitná nadácia Revia sumou 10 tisíc korún. O tom, ako boli úspešné ostatné, budeme priebežne informovať.

Ohodnoťte článok: