REVIA

Február 2006 / Prečítané 1980 krát
Malokarpatská komunitná nadácia Moyzesova 26,  902 01 Pezinok Tel./fax: 033/641 3011, 0905 960 797 www.revia.sk

   Podieľajte sa aj vy na zveľaďovaní svojho mesta či obce, využite zákonnú možnosť rozhodnúť o tom, ako budú použité 2 percentá vašich daní, ktoré by inak boli odvedené štátu.
Prečo nadácia REVIA?
Lebo nás už poznáte, sme tu od roku 1996 a spoločne robíme dobré veci. V rokoch 2002 – 2005 ste nám darovali z daní sumu 2 477 737 Sk, ktorú sme zúročili a použili na rozvoj malokarpatského regiónu, pre radosť jeho obyvateľov, či na riešenie ich potrieb a problémov.

V roku 2004 ste cez REVIU darovali z 2% daní 802 198 Sk, ktoré boli použité:
1. Grantový program nadácie – podporil projekty detských ihrísk, aktivity športových klubov, materských centier, festivaly, koncerty mládeže, tvorivé dielne, aktivity detí a znevýhodnenýcyh spoluobčanov, zachovanie folklórnych tradícií... (156 930 Sk).
2. Podľa darcami určeného účelu sa rekonštruovali priestory Centra výchovnej a psychologickej prevencie a prispeli sme k budovaniu ubytovacieho zariadenia pre odchovancov z detských domovov v Pezinku. Podporila sa zdravotná rehabilitácia Maťa Kohúta, celoročné aktivity mestskej organizácie Únie žien v Pezinku a Športového klubu Malé Karpaty z Modry, rozšírila sa školská knižnica ZŠ Častá o encyklopedickú literatúru (393 600 Sk).
3. Zabezpečenie profesionálnej kvality koordinácie a podpory všetkých aktivít, prevádzka kancelárie, výdavky na služby, odmeny pracovníkov kancelárie a externých spolupracovníkov (251 668 Sk).
Finančná kontrola z Ministerstva financií zisťovala dodržanie účelu a lehoty poskytnutého podielu zaplatenej dane za roky 2002 a 2003 a bola 14. 11. 2005 úspešne ukončená, bez zistenia nedostatkov.
Veríme, že sa k nám pridáte. Vám všetkým, ktorí ste nám doteraz prejavili svoju dôveru ďakujeme!


Ohodnoťte článok: