Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Február 2006 / Prečítané 2182 krát
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) v Pezinku:
– je jedným z 54 miestnych združení ZPMP v SR, má 120 členov, z nich takmer polovica sú ľudia s mentálnym postihnutím, ostatní sú rodinní príslušníci, rodičia ale aj dobrovoľníci;
– vďaka pochopeniu Mesta Pezinka má na Hrnčiarskej 44 klubovú miestnosť, kde sa členovia a ostatní záujemcovia môžu stretávať. Klubovým dňom sú piatky.
– organizuje odborné prednášky, poradenstvo v sociálnej oblasti, pomáha záujemcom pri riešení ich problémov;
– organizuje výlety do prírody, víkendové, ale aj týždňové vzdelávacie pobyty pre rodiny s mentálne postihnutým členom;
– jeho členovia navštevujú kino, divadelné predstavenia, ale aj Mestskú plaváreň;
– úzko spolupracujú s Domovom sociálnych služieb pre deti Hestia Pezinok a Špeciálnou základnou školou v Pezinku.

Ak má niekto záujem stať sa členom ZPMP, môže sa prihlásiť u predsedníčky združenia pani Heleny Marecovej, tel. 0905 729 923.

ZPMP v Pezinku pozýva svojich členov, záujemcov o členstvo a sympatizantov na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 10. marca 2006 o 16.00 na Hrnčiarskej 44.

Ohodnoťte článok: