Vďaka za navrátenie zbrojnice

Gabriel Guštafík / Február 2006 / Prečítané 2114 krát
  Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor v Pezinku ďakuje poslancom mestského zastupiteľstva za to, že na svojom zasadnutí 10. februára 2006 rozhodli o navrátení objektu starej hasičskej zbrojnice na Mladoboleslavskej ulici nášmu zboru.
Keď sme za bývalého režimu prišli takmer o všetku techniku a vo vlastnej zbrojnici sme prestali byť svojimi pánmi, pociťovali sme to ako veľkú krivdu. Preto sme po roku 1989 oprávnene čakali, že štát nám vráti, čo je mestské a naše. Aké veľké však bolo naše sklamanie, keď sme sa v r. 1990 ocitli doslova na ulici. Svojím rozhodnutím 10. februára poslanci túto historickú krivdu napravili.
Osobitne chcem poďakovať pánu primátorovi Mgr. Oliverovi Solgovi, ktorý sa zaslúžil o to, že v Štátnom archíve v Modre boli našli dokumenty o tom, že stará hasičská zbrojnica vždy patrila mestu a dobrovoľným hasičom. Zároveň ďakujem aj bývalému prednostovi Okresného úradu Mgr. Jozefovi Vladovi.

Ohodnoťte článok: