Malokarpatské múzeum sa pripravuje na väčšiu rekonštrukciu

redakcia / Február 2006 / Prečítané 2036 krát
Malokarpatské múzeum v Pezinku, ul. M. R. Štefánika č. 4, čaká v dohľadnom čase náročnejšia rekonštrukcia, ktorá si vyžiada vyše ročné uzatvorenie. Priestory sa pre verejnosť pravdepodobne zatvoria v máji 2006 a práce budú trvať až do augusta 2007.
O bližšie informácie o rekonštrukčných prácach sme požiadali riaditeľku múzea Danku Kopálovú:
– Malokarpatské múzeum sídli v budove z polovice 17. storočia. Na múzejné účely slúži od roku 1960. V roku 1978 boli s cieľom rozšírenia vinohradníckej expozície zakúpené pivničné priestory pod susednou budovou (bývalá Slovenská sporiteľňa). V hornej časti budovy boli pre verejnosť sprístupnené nové expozície v roku 1984. Dodnes sa v priestore múzea vykonávali rôzne drobné stavebné úpravy, ktoré však už dnešnému trendu expozícií a stavu budovy nevyhovujú. Z týchto dôvodov v roku 2005 Malokarpatské múzeum v Pezinku v spolupráci so svojím zriaďovateľom Bratislavským samosprávnym krajom, vypracovalo projekt, ktorý získal podporu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré ho bude financovať. Rekonštrukcia bude zahŕňať sanáciu murív v pivničných priestoroch, ich vysúšanie a následné zafixovanie, inštaláciu vzduchotechniky a elektroinštalácie. Celú budovu, okrem priečelia, čaká výmena okien, dverí, podláh a úprava dvorovej fasády. Po ukončení stavebných prác plánujeme kompletnú výmenu stálych expozícií. Všetky aktivity múzea, ktoré sa neviažu na interiéry našej budovy, budeme naďalej vykonávať. Veríme, že na budúci rok sa stretneme v našich vynovených priestoroch. Presný termín uzatvorenia múzea pre verejnosť včas oznámime.