Výstava a prednášky

AK / Február 2006 / Prečítané 1666 krát
V Pezinku sa konala od 29. 1. do 5. 2. 2006 výstava Z Jeruzalema ku všetkým národom – Svedectvá o počiatkoch kresťanstva. Sprievodným podujatím boli úvodná a záverečná prednáška prof. Enrica Tancu a dr. R. Libertiny z Viedenskej univerzity, resp. z Talianskeho inštitútu v Bratislave.
Výstava bola skrátenou didaktickou verziou veľkej archeologickej expozície z talianskeho Rimini. Pripravilo ju katolícke hnutie Spoločenstvo a oslobodenie s cieľom sprístupniť širokej laickej i odbornej verejnosti zaujímavé poznatky o kresťanstve obohatené o obrazovú dokumentáciu. Z hnutia bol aj neúnavný koordinátor pezinskej verzie podujatia Juraj Burianek, tlmočníčka Gabriela Tibenská, ktorým vyslovujeme veľkú vďaku. Vďaka patrí tiež bratom kapucínom u ktorých bola výstava inštalovaná, tiež miništrantom, ktorí im pomáhali. Vďaka patrí aj primátorovi Oliverovi Solgovi a riaditeľke Kultúrneho centra Ingrid Noskovičovej.

Ohodnoťte článok: