Neznáme bratrícke vojsko

Peter Wittgrúber / Február 2006 / Prečítané 2822 krát
 Obrázok ukazuje skupinu šiestich bojovníkov, akoby sa radili pred bojom.  Polovica 15.storočia v Uhorsku je poznamenaná feudálnou anarchiou, chaosom a neustálymi vojnovými zrážkami. Východné Slovensko kontrolujú bratríci, kráľa Ladislava Pohrobka, väzneného cisárom Fridrichom III., v krajine zastupuje gubernátor Ján Hunyady. Napriek tomu, že situácia na západnom Slovensku je oproti zvyšku krajiny pomerne pokojná, ani tejto časti Uhorska sa nevyhli vojenské udalosti.
V roku 1449 vtrhlo podľa správ pezinského kastelána Kluxa, bývalého familiára veľmoža Ctibora zo Ctiboríc, do mesta bratrícke vojsko v sile 2000 mužov. Vyplienilo a vypálilo Pezinok a tiež obliehalo hrad, ktorý sa však ubránil. Až neskôr sa podarilo bratríkov z mesta vytlačiť. Tí sa potom na dva mesiace usadili pri Bernolákove a odtiaľ napádali majetky grófov zo Svätého Jura a Pezinka. Toľko správy pezinského kastelána. Avšak pri podrobnejšom pohľade sa tu vynára niekoľko nezrovnalostí. 2000 jazdcov by v tom čase tvorilo možno polovicu celej bratríckej jazdy, tú však zaneprázdňovali boje na východnom Slovensku, kde Hunyadyho vojská dobyli v októbri Jiskrovu pevnôstku v Moldave a kruto umučili všetkých zajatcov. Menšie bojové zrážky sa v tomto roku odohrali tiež vo Zvolenskej a Tekovskej stolici.
Z ďalších Kluxových správ sa dozvedáme, že krátko predtým, ako mali Pezinok dobyť bratríci, sa pri Senici zhromažďovalo poľské vojsko a očakával sa tiež silný jazdecký oddiel veľmoža Pongráca z Mikuláša. Dokonca samotný gubernátor Hunyady mal v tom čase táboriť pri Blatnom. Aké vojsko teda napadlo Pezinok? Je veľmi nepravdepodobné, že by to boli oddiely gubernátora Hunyadyho, ktorý by si v takej ťažkej vojenskej a politickej situácii určite nechcel znepriateliť členov mocného šľachtického rodu grófov zo Svätého Jura a Pezinka, ktorí tiež boli významnými exponentmi v protihusitskom a protibratríckom odboji. Nemôžeme však vylúčiť poľské vojsko, ktorého velitelia často spolupracovali s jednotlivými bratríckymi hajtmanmi. Otázny je taktiež veľmož Pongrác zo Svätého Mikuláša, ktorý stál spočiatku na strane gubernátora, no neskôr intenzívne spolupracoval s bratríckym hnutím. Skutočnú odpoveď na tieto otázky dá azda až archívny výskum. Ak by však pri archeologických výskumoch mesta v predchádzajúcich rokoch nebol zachytený výrazný deštrukčný horizont, datovaný práve do polovice 15.storočia, mohli by sme sa domnievať, že kastelán Klux v spolupráci s mešťanmi Pezinka urobil to, čo sa podarilo aj mešťanom Levoče. Len niekoľko rokov pred opisovanými udalosťami Levočania vymohli od kráľa Vladislava výrazné úľavy a privilégiá, argumentujúc, že ich mesto bolo znivočené husitmi. V skutočnosti však noha husitského bojovníka do Levoče nevstúpila. To však nikto nevedel a Levočania dosiahli svoje.

Ohodnoťte článok: