Poďakovanie

Február 2006 / Prečítané 2091 krát

Úprimná vďaka všetkým tým, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 13. 1. 2006 s našou drahou mamičkou a babičkou
 Máriou NUNVÁŘOVOU.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary a rozlúčkový prejav zástupcu ZO Zväzu invalidov.
S láskou spomína manžel a deti s rodinami.Ohodnoťte článok: