Ďakovný list

František Féder / Február 2006 / Prečítané 2160 krát
   Dovoľujeme si Vám úprimne poďakovať za váš príspevok k úspešnej realizácii 12. Plesu farnosti Pezinok, ktorý svojou návštevnosťou už prekročil rámec okresu. Podujatie bolo previerkou schopností všetkých zainteresovaných a zároveň príležitosťou stráviť príjemný večer v kruhu dobrých ľudí.
Tlmočím vám poďakovanie, ktoré sa nám dostalo od našich i zahraničných účastníkov a návštevníkov plesu.
Želám vám veľa úspechov v ďalšej práci a verím, že budete nápomocní aj pri ďalších humánnych podujatiach v našom meste.
 Čistý zisk z 12. Plesu farnosti v sume 34 tisíc Sk bol 3. februára 2006 odovzdaný Rímsko-katolíckemu úradu. Tak ako bolo vopred oznámené bude použitý na opravu Farského kostola.

Ohodnoťte článok: