Kanalizácia stále problémom

OS / Február 2006 / Prečítané 1613 krát
Koncom minulého týždňa rokoval primátor s generálnym riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Ing. Danielom Gemeranom o napojení firiem ako aj jednotlívých stavebníkov na splaškovú kanalizáciu. Už v minulosti sme viackrát informovali o preťaženosti jestvujúcej čističky odpadových vôd v Pezinku a o hroziacej stavebnej uzávere. Problém, ktorý bývalé Západoslovenské vodárne a kanalizácie neriešili sa dnes objavuje v plnej nahote. Až nové vedenie BVS sa začalo venovať tejto problematike a urobilo potrebné kroky k výstavbe veľkého tzv. Karpatského zberača odpadových vôd, ktorý by mali odovzdať do prevádzky v polovici roku 2008. Zatiaľ Mesto každoročne bojuje o možnosť napojenia na jestvujúcu kanalizáciu aspoň pre rodinné domy, bytové domy a menšie firmy. Aj výsledkom ostatného rokovania je skutočnosť, že ku kanalizácii sa budú môcť pripájať stavebníci rodinných domov a to bezplatne (nebudú sa finančne podieľať ma rekonštrukcii a výstavbe mestskej kanalizačnej siete). K povoleniu pre BVS potrebujú ešte súhlas primátora – tak ako doteraz. Právnické osoby pri výstavbe bytových domov, skladových a firemných budov a areálov sa budú musieť podieľať, tak ako doteraz pomernou sumou na zlepšení jestvujúceho stavu. Každé zlepšenie totiž vedie k šetreniu a potom k udeľovaniu súhlasu napojiť sa na ČOV v podobe "sekundových litrov". Preto najdôležitejšou úlohou je dnes docieliť aby sa dažďová voda odvádzala do potokov mimo ČOV, aby nezaťažovala čističku a aby do čističky pritekali len odpadové vody, teda splašky. V spolupráci s BVS sa nám to aj darí, komplexne sa však problém vyrieši až spustením prevádzky Karpatského zberača.

Ohodnoťte článok: