Prekročili sme 22-tisícovú hranicu

Milan Oravec / Február 2006 / Prečítané 1927 krát
 Počet obyvateľov Pezinka sa k 31. 12. 2005 zvýšil na 22 143 osôb. Prvýkrát sme zaznamenali prekročenie 22-tisícovej hranice, pričom naplnenie poslednej tisícky trvalo dvanásť rokov.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa počet obyvateľov zvýšil o 189 osôb. V roku 2005 sa narodilo 252 detí (o 51 viac ako v r. 2004), zomrelo 155 osôb (o 15 menej ako v r. 2004), prisťahovalo sa 465 a odsťahovalo 373 osôb.
Potešiteľný je fakt, že v posledných rokoch rastie počet novorodencov. V minulom roku sa narodilo najviac detí od roku 1991. Na druhej strane nepatrne klesá počet úmrtí, minuloročný stav je najnižší od roku 2002. Pozoruhodné je i to, že sa zvyšuje počet prisťahovaných do nášho mesta, minuloročné číslo (465) je najvyššie za posledných desať rokov.
V roku 2006 sa očakáva ďalšie zvýšenie počtu obyvateľov, predovšetkým vďaka realizovanej novej výstavbe bytov a domov.

Demografický vývoj v Pezinku za roky 2001 – 2005

 Rok  Nar.deti  Prisťahovaní  Odsťahovaní  Zomrelí  Počet obyvateľov k 31. 12.
2001  168  399  353  153  21926
2002  167  423  430  162  21924
2003  203  326  367  183  21876
2004  201  412  365  170  21954
2005  252  465  373  155  22143

 


Ohodnoťte článok: