Podpora deťom na vzdelávanie

Mestský úrad / Február 2006 / Prečítané 1891 krát
V januári tohto roku nadobudol platnosť výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 3749/2005-II/1, podľa ktorého štát podporí aj deti zarábajúcich rodičov, ktorých príjem nedosahuje životné minimum.
Dieťa zarábajúcich rodičov, ktorých príjem nedosahuje životné minimum a navštevujú materskú alebo základnú školu, má nárok na dotáciu na stravu, školské potreby a na motivačný príspevok. Aké sú sumy životného minima?

4730 Sk pre jednu plnoletú fyzickú osobu;
3300 Sk pre ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú osobu;
2150 Sk pre nezaopatrené dieťa.

   Posúdenie príjmu je založené na dobrovoľnosti rodičov dať si posúdiť príjem rodiny. Tlačivá môžu záujemcovia získať na riaditeľstve materskej alebo základnej školy, ktorú navštevuje ich dieťa, taktiež na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, kancelária prvého kontaktu a na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušného podľa trvalého pobytu dieťaťa, ktorý posúdi nárok na dotáciu.
Bližšie informácie môžete získať na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, na odd. školstva a sociálnych vecí, tel. č. 6901 260 alebo priamo na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, Moyzesova 2, Pezinok, tel. č. 6902 647.


Ohodnoťte článok: