Pitná voda je neškodná

Jana Štulajterová / Február 2006 / Prečítané 2202 krát
BRATISLAVA – Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. zistila, že v poštových schránkach sa objavujú letáky, informujúce obyvateľov o škodlivej a zdravie ohrozujúcej pitnej vode. Upozorňujeme preto verejnosť, že ide o šírenie zavádzajúcich a nepravdivých informácií.
Naša spoločnosť, ktorá dodáva pitnú vodu obyvateľom Bratislavy a ďalších šiestich okresov prostredníctvom verejného vodovodu, ubezpečuje verejnosť, že pitná voda je hygienicky neškodná a spĺňa všetky požiadavky na kvalitu pitnej vody podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 151/ 2004 Z.z., t.z. je zdravotne bezchybná a nespôsobuje konzumentom žiadne zdravotné problémy krátkodobým ani dlhodobým užívaním. Kvalitu distribuovanej pitnej vody kontroluje pravidelne nielen laboratórium BVS, ale tiež regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré vykonávajú štátny zdravotný dozor nad kvalitou pitnej vody dodávanej spotrebiteľom.
Naopak, vodné filtre založené na princípe reverznej osmózy, ktoré istý subjekt propaguje, vodu deionizujú, čo znamená, že ju zbavujú všetkých minerálnych látok a živín, dôležitých pre zdravý vývoj.
Bratislavská vodárenská spoločnosť zvažuje právne kroky voči subjektu, ktorý nepravdivé informácie o pitnej vode verejne šíri.


Ohodnoťte článok: