Poslanci v komisiách BSK

Ing. Jana Pešková / Február 2006 / Prečítané 2030 krát
V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa konalo 1. februára prvé pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.
   Zasadnutie bolo zamerané najmä na voľbu orgánov samosprávy, pričom voľba podpredsedov župy nebola úspešná. Poslanci odsúhlasili zriadenie 9 pracovných komisií a ich obsadenie. Poslanci zvolení za okres Pezinok budú počas celého volebného obdobia pracovať v týchto komisiách: Mgr. Oliver Solga – komisia regionálneho rozvoja a územného plánovania, Ing. Jozef Chynoranský – komisia dopravy, MUDr. Richard Demovič – komisia zdravotníctva, Ing. Vladimír Medlen – komisia regionálnej spolupráce, cestovného ruchu a životného prostredia, Ing. Jana Pešková – finančná komisia a komisia na ochranu verejného záujmu.
Pracovné komisie zasadajú spravidla raz za mesiac. Zastupiteľstvo taktiež odsúhlasilo plán zasadnutí v roku 2006 a ustanovilo počet riadnych zasadnutí na osem. Najbližšie zasadnutie zastupiteľstva BSK bude 15. marca.

Ohodnoťte článok: