Zápis detí do materských škôl

Február 2006 / Prečítané 2210 krát
Podľa § 7 Vyhlášky č. 353/1994 o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a nariadení prijíma deti do materskej školy riaditeľ materskej školy na základe prihlášky. Prihlášky do jednotlivých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinka na školský rok 2006/07 sa podávajú v marci 2006. Miesto, čas podania prihlášky i počet voľných miest vo vekovej štruktúre nájdete v tabuľke.

Šk. zariadenie Dátum zápisu  Čas zápisu

 Veková štruktúra voľných miest

Počet voľných miest

MŠ Bystrická 1  14. 3. 2006  11.00 - 17.00 1.9.2003-28.2.2004 (2,5 – 3 roční)  5
MŠ Holubyho 49  15. 3. 2006  8.00 – 17.00 1.9.2000-28.2.2004 (2,5 – 6 roční)  21
MŠ Vajanského 16  23.-24. 3. 2006 15.00 – 18.00 1.9.2002-28.2.2004 (2,5 – 4 roční)  18
MŠ Za hradbami 1  6. – 7. 3. 2006 13.00 – 17.00 1.9.2000-31.8 2001 (5 – 6 roční)  15
MŠ Za hradbami 1  6. – 7. 3. 2006 13.00 – 17.00 1.9.2001-31.8.2002 (4 – 5 roční) 25
MŠ Za hradbami 1  6. – 7. 3. 2006 13.00 – 17.00 1.9.2002-31.8.2003 ( 3 – 4 roční) 3
ZŠ s MŠ Orešie 3  6. 3. 2006 10.30 – 17.00 1.9.2000-31.8.2001 (5 – 6 roční) 4
ZŠ s MŠ Orešie 3  6. 3. 2006 10.30 – 17.00 1.9.2002-28.2.2004 (2,5 – 4 roční) 6

   V Materských školách gen. Pekníka, Svätoplukova a Záhradná je kapacita na školský rok 2006/07 naplnená.


Ohodnoťte článok: