VĎAKA ZA SPOLUPRÁCU

Ing. Eva Lupová / Február 2006 / Prečítané 2114 krát
  Aj napriek tomu, že podstatná časť nákladov spojených s prezentáciou mesta Pezinka na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour bola financovaná z grantu v rámci programu Interreg IIIA, úspešnej prezentácii Pezinka na tomto podujatí výraznou mierou pomohli: SOU na Komenského ul., Vino Borik, cestovná kancelária Coral travel. Mesto Pezinok im, ako aj dobrovoľníkom – hodnostárom a slúžnym projektu Pezinského panstva Petrovi Galanovi, Jirkovi Vitálošovi, Štefanovi Lenghartovi, Tomášovi Tokošovi a Viktorovi Veselovskému, Martinovi Krasňanskému, Miroslavovi Achbergerovi ďakuje za spoluprácu pri zabezpečovaní tohto podujatia.