Mesto vyčlenilo na investičné akcie vyše 50 mil.

Milan Oravec / Február 2006 / Prečítané 2033 krát
Februárové mestské zastupiteľstvo schválilo investičné akcie Mesta na rok 2006. Z mestského rozpočtu by sa mali financovať tieto stavby:
Na križovatke Holubyho - Kupeckého - Š. Polkorába - Mladoboleslavská vyrastie v tomto roku nová okružná križovatka.chodník a rekonštrukcia na ul. Mladoboleslavskej a časti M.R. Štefánika 800 000 Sk
chodník Trnavská ul. 1 000 000 Sk (dobudovanie ľavej strany chodníka)
chodníky Grinava 600 000 Sk (nevyhnutné opravy chodníkov v tejto časti mesta)
chodník Bystrická ul. 200 000 Sk (v dĺžke asi 100 m popri potoku Saulak od Obrancov mieru po výškové domy na sídlisku Juh)
miestna komunikácia + parkovisko Moyzesova 500 000 Sk (oprava MK pred domami č. 24 a 26 + vybudovanie pozdĺžneho státia)
chodník Suvorovova ul. 80 000 Sk (vybudovanie spevneného chodníka (asi 50 m) medzi domami na Suvorovovej a autobusovou zastávkou)
obslužná komunikácia Trnavská – Muškátová 650 000 Sk (okruhovanie ulíc Trnavská, Muškátová)
parkovisko Svätoplukova č. 10-16 7 000 000 Sk (novostavba parkoviska)
okružná križovatka Holubyho - Kupeckého - Mladoboleslavská - Š.Polkorába 3 000 000 Sk
prístupová komunikácia IBV Bielenisko – Rázusova 400 000 Sk
parkovisko pred Domom kultúry 1 000 000 Sk (rozšírenie parkoviska na mieste súčasnej verejnej zelene)
úprava miestnej komunikácie na Myslenickej ul. 400 000 Sk
prístavby, nadstavby, stavebné úpravy MŠ Orešie – 8 bytov 3 000 000 Sk
rekonštrukcia budovy Radničné nám. 9  30 000 000 Sk
odvedenie dažďových vôd – Cajlanská ul.900 000 Sk (od Osvetovej besedy po križovatku Cajlanská – Svätoplukova)
odvedenie dažďových vôd – Holubyho ul.  300 000 Sk (v úseku pred Starou Slimáčkou)
odvedenie dažďových vôd – Kukučínova ul. 350 000 Sk (komunikácia je vyššie položená ako chodník, voda steká na chodník pri rodinných domoch)
– verejné osvetlenie na uliciach J. Raka, Moyzesova, Zumberská 600 000 Sk

Primátor ubezpečil poslancov MsZ, že vedenie mesta urobí všetko pre to, aby v priebehu roka získali mimorozpočtové finančné prostriedky na realizáciu niektorých stavieb, ktoré sa nedostali do schváleného investičného plánu na rok 2006.


Ohodnoťte článok: